O nama

U skladu s bogatom graditeljskom tradicijom vinkovačkog kraja, a na temelju dugogodišnjeg vlastitog iskustva i raspoloživim kapacitetima, Vodoprivreda Vinkovci se tijekom posljednjih godina razvijala izvodeći građevinske radove u području niskogradnje te se specijalizirala za izgradnju i održavanje hidrotehničkih građevina.

 

Još od davne 1924. godine i Vodnih zadruga, promijenivši razne organizacijske oblike u području vodnog gospodarstva u Hrvatskoj, Vodoprivreda Vinkovci od 1997. godine djeluje kao dioničko društvo, nakon čega slijedi intenzivan razvoj, kontinuirano povećanje prometa i broja zaposlenih.

Danas je Vodoprivreda Vinkovci dioničko društvo u većinskom privatnom vlasništvu uglavnom vlastitih zaposlenika te Županije Vukovarsko-srijemske. Sjedište tvrtke je u Vinkovcima, a upisana je u registar Trgovačkog suda u Osijeku. Od 200 zaposlenih, 22 osobe su visoko stručni djelatnici dok ostatak čine kvalificirani kadrovi za specifične vrste poslova koje obavljamo. Ključni resurs predstavljaju ljudi u sektoru izgradnje, građevinski i vodograđevinski radnici, tesari, armirači, vozači te strojari. Kontinuirano razvijamo i usvajamo nova znanja, tehnologije i vještine, jer smo potpuno svjesni da je naša snaga u znanju i vještinama naših zaposlenika. Imamo kvalitetne i uspješne ljude koji dodaju vrijednost svakom procesu čiji su sudionici.

Uz kvalitetnu radnu snagu posjedujemo i najsuvremeniju mehanizaciju za izgradnju odnosno održavanje hidrotehničkih objekata, pogone za eksploataciju i oplemenjivanje šljunka te vlastiti projektni odjel.

 

Radi sigurnosti ljudi i objekata, tijekom realizacije ugovorenih radova organiziramo i provodimo sve potrebne mjere tehničke zaštite na radu i zaštite od požara, kao i zaštitu okoliša.

Razvoj odnosno cjelokupno poslovanje nastojimo temeljiti na načelima održivog razvoja i društveno odgovornog ponašanja.

 

Ovim putem želimo predstaviti neke od naših najnovijih graditeljskih dostignuća ostvarenih zahvaljujući našim investitorima i naručiteljima koji nam povjeravaju poslove. Želja nam je pobuditi Vaš interes za poslovanjem s našom tvrtkom, kako u ulozi investitora, partnera, podizvoditelja, dobavljača ili suradnika, tako i u ulozi stručnjaka ili našeg budućeg zaposlenika.

 

Direktor:

Željko Šarčević, dipl.ing.stroj.