ISO standardi

Na osnovi donesene odluke o implementaciji zahtjeva međunarodnih normi ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 u postojeći sustav kvalitete i okoliša, direktor "Vodoprivrede Vinkovci" d.d. je definirao slijedeću politiku kvalitete i okoliša:

 

POLITIKA KVALITETE I OKOLIŠA

 

Mi svojim radom i zalaganjem na izgradnji i održavanju vodotokova i vodnih građevina, nastojimo ispuniti zahtjeve, potrebe i očekivanja naših kupaca i društvene zajednice.

 

Sve izvedene aktivnosti su na visokom profesionalnom nivou u duhu dobrih pravila struke . U tom cilju svaki djelatnik je odgovoran za kvalitetu izvedenog posla.

 

U svojim aktivnostima i procesima analiziramo sve aspekte okoliša, te ocjenjujemo njihov značaj utjecaja na okoliš. Za značajne aspekte okoliša izrađuju se adekvatni planovi i programi, usklađeni sa važećom  Zakonskom regulativom.

 

U provedbi procesa rada i kompletnog poslovanja tvrtke uključujemo opredjeljenje za trajno poboljšanje naših procesa koji imaju utjecaja na sustav kvalitete i okoliš u kojem živimo i radimo, te sprečavanja onečišćenja korištenjem suvremenih tehnologija, opreme i radne discipline.

 

Odnos prema dobavljačima zasniva se na profesionalnim i partnerskim odnosima i to po pitanjima kvalitete, cijene, rokova isporuke te odnosa prema okolini.

 

Radi objektivnog ustanovljavanja postignute razine planiranih ciljeva uspostavljenog i primjerenog sustava

upravljanja kvalitetom i okolišem, težimo da ostvareni ciljevi budu mjerljivi.

 

Trajna nam je obveza poznavanja, održavanja i provođenja politike upravljanja kvalitetom i okolišem te

njezina dostupnost javnosti.

 

Postavljeni zadaci mogu se ostvariti jedino uz znanje, stručnost, iskustvo i motiviranost naših kadrova te

uz stalnu brigu o poboljšanju njihovog obrazovanja i praćenja tehnološkog razvoja.

 

Vinkovci , 10.01.2019. Direktor:

Željko Šarčević

 

 

ISO 9001
ISO 9001
ISO 14001
ISO 14001
Politika kvalitete i okoliša 2019
Politika kvalitete i okoliša 2019