Područje djelovanja i djelatnost firme

Djelatnost firme

 • Izgradnja hidrograđevinskih objekata odnosno gradnja vodnih građevina
 • Građenje, projektiranje i nadzor
 • Uređenje vodotoka i drugih voda (regulacijski radovi)ehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, te regulacijskih i vodnih građevina i uređaja
 • Tehnički radovi provođenja obrane od poplava i drugih oblika zaštite od štetnog djelovanja voda
 • Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za    odvodnjavanje i navodnjavanje
 • Rukovanje sustavom za navodnjavanje
 • Stručni poslovi zaštite okoliša
 • Izrada projektne dokumentacije za vodno-gospodarske građevine i vodne sustave
 • Projektiranje vodnih građevina
 • Nadzor nad gradnjom
 • Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
 • Vađenje šljunka, pijeska i gline
 • Proizvodnja betonskih proizvoda za građevinarstvo
 • Proizvodnja proizvoda od metala, osim strojeva i opreme   
 • Skupljanje, pročišćavanje i distribucija vode
 • Iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme s rukovateljem
 • Održavanje i popravak motornih vozila
 • Prijevoz robe (tereta) cestom
 • Skladištenje robe
 • Kupnja i prodaja robe, osim oružja i streljiva, lijekova i otrova
 • Izrada podloga i geodetskih elaborata te izrada parcelacijskih elaborata
 • Uklanjanje otpadnih voda
 • Tehničko i gospodarsko održavanje melioracijskih sustava za    odvodnjavanje i navodnjavanje
 • Međunarodni cestovni transport stvari
 • Tehničko i gospodarsko održavanje vodnog dobra, te regulacijskih i    vodnih građevina i uređaja
 • Stručni poslovi zaštite okoliša